Vzor ADR preukaz
Vzor ADR preukaz

ADR školenie

03.11.2017

Tak ako každý bod prepravy nebezpečných nákladov, aj v otázke vodiča, ktorý zasadne za volant ADR vozidla existuje povinnosť byť držiteľom osvedčenia o školení ADR. Také osvedčenie je možné získať len po úspešnom absolvovaní a zložení skúšok zameraných na jednotlivé spôsoby a rozsah prepráv.

Na území Slovenska vykonávavajú ADR školenia len organizácie s oprávnením Ministerstva dopravy.

Ide o niekoľkodňové prednášky skúsených odborníkov a praktikov v cestnej doprave, po ktorých nasleduje test v niekoľkých krokoch a v ňom musí uchádzač maximálne vyhovieť bodovému systému.

Školenie je rozdelené na základnú časť a následne špecializácie pre triedu 1 – preprava výbušných látok a predmetov, triedu 7 – rádioaktívny materiál a prepravu v cisternách, respektíve obnovovacie či rozširovacie školenia.

Osvedčenie o školení vodiča ADR sa podľa aktuálnej legislatívy vydáva s platnosťou na 5 rokov s potrebou obnovovania na rovnaké obdobie.


Kontaktný formulár

Uveďte dostupné údaje o druhu tovaru, hmotnosti, spôsobe balenia, objemu zásielky, triedy podľa ADR.