Kombinovaná ADR preprava
Kombinovaná ADR preprava

Kombinovaná doprava ako služba

02.11.2017

Ako cestný dopravca náväzne a úzko spolupracujeme aj so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti leteckej dopravy. V prípade zákazníckeho dopytu na kombinovanú dopravu s doručením nákladu kdekoľvek na svete túto službu vieme ponúknuť a zabezpečiť.

Pojem kombinovanej dopravy je u nás chápaný a ponúkaný ako spojenie cestnej nákladnej dopravy s následným pokračovaním leteckou nákladnou dopravou. To znamená, že transport začne nakládkou tovaru v sklade odosielateľa a končí vykládkou tovaru na letisku prijímateľa. Keďže sa špecializujeme na prepravy práve nebezpečného tovaru ( v triede I. ), v takom prípade prichádza ku kombinácií dopráv označovaných ako ADR ( pre cestnú ) a IATA DGR ( pre leteckú ).

Služby tohto typu je mimoriadne dôležité prenechať tým, ktorí sú na to oprávnení a najmä majú k tomu dostatočné množstvo skúseností.

Tak ako všetky špeciálne typy prepráv aj táto obsahuje niekoľko dôležitých krokov, ktoré majú svoju postupnosť a je nutné ich dodržať pre nerušený a úspešný priebeh transportu.

Ide vcelku o zložitý proces legislatívnych povinností, potrebnej dokumentácie, obchodnej komunikácie a s tým súvisiace časové horizonty.

Dovolíme si tvrdiť, že v spojení s našimi partnermi patríme v týchto službách k tým najskúsenejším na slovenskom trhu.


Kontaktný formulár

Uveďte dostupné údaje o druhu tovaru, hmotnosti, spôsobe balenia, objemu zásielky, triedy podľa ADR.