webslideforHC
webslideforHC

Podporujeme banskobystrický hokej

02.11.2017

…aj preto, že podľa ich vzoru, chceme byť ďaľší Bystričania, ktorí sa svojou tvrdou a poctivou prácou zaradia vo svojom odvetví do prvej ligy.


Kontaktný formulár

Uveďte dostupné údaje o druhu tovaru, hmotnosti, spôsobe balenia, objemu zásielky, triedy podľa ADR.