z dôvodu reorganizácie neposkytujeme prepravné služby

…nové plány predstavíme už čoskoro

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná doprava ADRV nákladnej doprave nebezpečného tovaru sme doma. Vašu zásielku doručíme v rámci Slovenska,  Európy a v prípade kombinovanej prepravy aj po celom svete. Ctíme stanovené termíny a dohody. Čo sľúbime, to doručíme.

ADR preprava

Zabezpečíme pre vás služby ADR prepravy. Disponujeme spoľahlivým a certifikovaným vozovým parkom v špeciálnej úprave EX III pre ADR triedu I.. Máme skúsených a dobre zaškolených vodičov. Pracujeme pod dohľadom bezpečnostných poradcov a súčasťou každej prepravy je poistné krytie.

Viac o ADR preprave

Vozový park

Disponujeme ADR EXIII skriňovými obojstranne-otváranými návesmi, čím sme časovo efektívny a nie je problém ani nadrozmerný náklad.

Naše ADR vozidlá

Čo je ADR preprava

Vysvetlíme vám čo je potrebné vedieť predtým, než začnete nad ADR prepravou uvažovať.

Čo je ADR

Zabezpečili všetky náležitosti k preprave tovaru, aj obhliadku miesta nakládky, aby sa predišlo prípadným problémom

Radoslav Kotrík, MDTC s.r.o., Slovensko

Oceňujeme správne načasovanú logistiku, korektnú dokumentáciu, včasné doručenie tovaru a tiež profesionálny prístup vodičov.

Imrich Ancin, Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Laval Defence je jedna z nejlepších ADR přepravních společností, se kterou pracujeme.

Denisa Voženílková, ZELENÝ SPORT Defence s.r.o., ČR

Oceňujeme profesionalitu, dochvíľnosť a komunikáciu so šoférmi a ich podporným tímom

Krzystof Józwik, ARMY TRADE Sp z o.o., Poľsko

Najviac oceňujeme dodržiavanie termínov a spoľahlivých vodičov…

Ľuboš Čecho, MSM Martin, s.r.o.
04.11.2017

Dohoda ADR

Problematiku a všeobecné pravidlá ADR prepráv zosúlaďuje Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – známa ako Dohoda ADR. …