Vytvorili sme priestor pre váš biznis.

KONTAKTY

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIí PRE SPRÁVNE ROZHODNUTIE

LAVAL DEFENCE s.r.o.

Skuteckého ulica 33, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47789824, DIČ: 2024092312
E-mail: info@skuteckeho33.sk
Tel.: 0908 740 228

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č. 26872/S.