Čo je adr preprava
Čo je adr preprava

ADR preprava v skratke

03.11.2017

Preprava nebezpečného tovaru (ADR preprava) patrí do oblasti špeciálnych transportov, ktorých predmetom sú náklady vyžadujúce nadštandardné podmienky na balenie, manipuláciu, dokumentáciu či konštrukčný typ vozidiel.

Takýmto nákladom sa rozumejú predmety alebo látky, ktoré sú svojimi vlastnosťami rizikové po fyzikálnej či chemickej stránke a všetky možné riziká musia byť pri ich preprave preto eliminované.

Je možné ju vykonávať na dopravných prostriedkoch na to určených a zároveň schválených osvedčením z Ministerstva dopravy platné na 1 rok a následne predlžované po absolvovaní ADR STK.

V zásade sú vozidlá delené do skupín na prepravu výbušných látok a predmetov typu EXII, EX III alebo MEMU , na prepravu v cisternách typu FL, OX  alebo AT a prepravu kusov a voľne ložených látok.

 


Kontaktný formulár

Uveďte dostupné údaje o druhu tovaru, hmotnosti, spôsobe balenia, objemu zásielky, triedy podľa ADR.